Selectie van centrifugaalpompen (publicatie)

Als we kijken naar de in Nederland meest gebruikte groepen pompen, resp. centrifugaalpompen en verdringerpompen, kan men zich afvragen wanneer het beste welk principe kan worden ingezet. Als deze afweging voor een bepaalde toepassing leidt tot de keuze van een centrifugaalpomp, staat men nog voor de selectie van het juiste type centrifugaalpomp. Dit artikel geeft hiervoor een handreiking. De selectie wordt gebaseerd op de eigenschappen van het medium, de kenmerken van de pomp én de eisen van het productieproces.

Publicatie “Selectie van centrifugaalpompen”

Bron: van Wijk en Boerma